top of page

NKK Participation in
Indian Independence Day Celebrations, IACA - Atlanta

'ಡಬ್-ಕಿ-ಡಬಲ್' ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಹಾಗು ಪಿ.ಡಿ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರವರಿಂದ 

Standup Comedy 'Dub-ki-Double' Ft. Sihi Kahi Chandru and PD Sathish Chandra